1 січня 2024 року набрали чинності деякі положення статті 40 (мова у сфері аудіовізуальних медіа) Закону України «Про медіа».

Це положення частини першої статті 40:

Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників-ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити:

1) для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій – не менше ніж 90 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);

2) для телеканалів місцевої категорії — не менше ніж 80 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);

3) для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, мовами національних меншин (спільнот), до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин згідно із Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», за винятком мов національних меншин (спільнот), що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, незалежно від територіальної категорії – не менше ніж 30 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин).

Положення частини другої статті 40:

Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсягу мовлення телемовників-реєстрантів у кожному з проміжків часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити:

1) для телеканалів, програми яких розповсюджуються провайдерами аудіовізуальних сервісів на території виключно однієї області, – не менше ніж 80 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);

2) для телеканалів, які не підпадають під дію пунктів 1 і 3 цієї частини, – не менше ніж 90 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);

 3) для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, мовами національних меншин (спільнот), до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин згідно із Законом України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”, за винятком мов національних меншин (спільнот), що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, незалежно від територіальної категорії – не менше ніж 30 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин).

Пункт третій частини третьої статті 40:

Радіомовники зобов’язані при здійсненні ефірного радіомовлення:

3) забезпечувати не менше ніж 90 відсотків тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою;

Положення частини четвертої статті 40:

Тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менше ніж 90 відсотків загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною.

Тобто з 1 січня 2024 року мінімальна частка програм для загальнонаціональних та регіональних каналів, радіо збільшується з 75 до 90 відсотків, а для телеканалів місцевої категорії – з 60 відсотків до 80.

Водночас Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, який готував Закон «Про медіа», підкреслює, що більшість українських мовників дотримувались мовних квот ще до початку дії зазначених норм. Що засвідчують мовні моніторинги.

rada.gov.ua

Поширити

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.